International Business Development Manager

INTRODUCTION / WPROWADZENIE Thank you for your interest in the offer. Please fill out the form below / Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
PERSONAL CONTACT INFORMATION/ DANE PERSONALNE
*
*
*
*
RESUME FILE/ PLIK CV Upload the resume file/ Proszę wgrać plik CV
*
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
ADDITIONAL INFORMATIONS / DODATKOWE INFORMACJE
Do you have experience in searching for new clients? *

Do you have experience in selling projects on the Time & Material model? *

Specify the length of your experience in selling web or mobile projects *Financial expectations (net salary) *
Where did you find out about the Ready4S recruitment? *

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych są wszystkie spółki należące do Ready4S tj.:

  • Mobi People LTD. (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 14/5, 31-055 Kraków
  • READY4S LTD, Suite 18 Equity Chambers 249 High Street North BH15 1DX Poole United Kingdom VAT UE: GB218151236
  • READY4S INTERNATIONAL (Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 14/7, 31-055 Kraków

zwane dalej Ready4S.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki Ready4S w celach rekrutacyjnych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.